Det är aldrig ensamt på toppen
Som företagare är det självklart härligt och utvecklande att ha anställda som arbetar tillsammans mot samma mål. Samtidigt kan det vara ensamt på toppen av organisationen. Då finns Almega som ett tryggt bollplank, en organisation som står bakom företagaren och förstår dess förutsättningar. Almega ger råd och förhandlingsstöd och verkar som juridiskt biträde i frågor om de olika villkor en företagare har att ta ställning till.
Almega består av sju förbund med sammanlagt 9 300 tjänsteföretag i olika branscher. Bo Eriksson är chef för, Almega Norr.
- Vi är ute och träffar mycket företagare för att ge support och understöd i uppsägningsfrågor, löneförhandlingar och annat som berör förhållandet mellan arbetsgivare och deras anställda, säger Bo.
Som medlem i Almega får man tillgång till kompetens och erfarenhet i förhandlingsfrågor, lönebildning, diskrimineringsärenden, offentliga upphandlingar, kollektivavtal och en rad andra spörsmål som man som företagare stöter på.
- Det är viktigt att ha ordentligt på fötterna när man står inför ett fall som behöver lösas, då kan vi hjälpa till med våra synpunkter och kunskaper, förklarar Bo.
Almega tar bland annat fram marknadslöneinformation för olika branscher för att medlemsföretagen lättare ska kunna sätta rätt löner för medarbetarna. Dessutom ordnas seminarier där arbetsgivare från olika håll kan träffas och byta erfarenheter och få utbildning i frågor som rör sådant som handlar om förhållanden inom företaget och dess anställda.
- Skulle det komma till ett läge där en konflikt måste lösas, exempelvis mellan arbetsgivaren, facket och den anställde, i en rättslig instans bistår vi med juridisk rådgivning, berättar Bo.

Almegas egna undersökningar visar att en absolut majoritet, mer än 90 procent, av medlemsföretagarna är nöjda med den hjälp de får från Almega.
- I dag är det väldigt mycket att hålla reda på för en arbetsgivare, både med affärsutveckling i tuff konkurrens, anställningsfrågor och den administrativa biten i företagande, där kan vi vara en stor avlastning när det kommer till arbetsgivarfrågor, säger Bo.
I den kunskapsintensiva och serviceinriktade tjänstesektorn som Almegas medlemmar verkar i handlar det om utmaningar i globaliseringen, en arbetsmarknad i förändring och avtal mellan EU-länder och gränsöverskridande handel, där Almegas experter kan ge stöd.
- Vi har fast anställda som arbetar med de frågor våra medlemmar tampas med, det blir allt viktigare att kunna bidra med stöd på en konkurrensutsatt marknad, avslutar Bo.


Almega AB

Bransch:
Organisation

Telefon: Luleå
Fax: 0920-696 55


Email:
0920-696 55

Hemsida:
www.almega.se

Adress:
Almega AB
Box 67
97103 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN